معرفی دارو های جدید

نویسنده:
اکتوورکو
تاریخ انتشار:
11 مهر 1400
MIL14688

مطالب مرتبط

M_HA2310

گزارش تصویری رونمایی از داروی تلمیک-اچ

M_HA1562-5

افتتاح دانشگاه علمی کاربردی و تخصصی مراقبت سالمندی کهریزک

افتتاح دانشگاه علمی کاربردی و تخصصی مراقبت سالمندی کهریزک

هشتمین نمایشگاه «ایران فارما»

دکتر مستوفی

حجم قابل ملاحظه‌ای از بازار را در اختیارداریم