قرص آدانکور 10 تولید شرکت مرک آلمان

آدانکور®( نیکوراندیل)

Adancor
merck-pergoveris
merck-rebif

ربیف® (اینترفرون بتا-1 آ)

Interferon beta-1a
merck-crinone

ژل واژینال کرینون 8 درصد (ژل پروژسترون)

Progesterone
داروی ناباروری certrotide تولید شرکت مرک آلمان

ستروتاید (سترورلیکس)

Cetrorelix
ستروتاید (سترورلیکس) یا cetrotide

ستروتاید (سترورلیکس)

®Cetrotide
merck-concor

کنکور (بیزوپرولول همی فومارات)

Concor
merck-glucophage

گلوکوفاژ (متفورمین)

Metformin
merck-glucophage XR

گلوکوفاژ ایکس آر

Glucophage XR
merck-ovitrolle

گنادوتروپین جفتی انسانی نوترکیب (اویترل)

Ovitrelle
GONAL-f تزریقی یخچالی مرک آلمان

گونال-اف®

GONAL-f
merck-euthyrox

یوتیروکس (لووتیروکسین)

Levothyroxine Sodium