فرصت های شغلی

شرکت دارویی اکتوورکو

فرصت های شغلی اکتوور

با هم برای آینده ای سالم با نگاه به کیفیت، با همکاری یکدیگر، با صداقت و مسئولیت پذیری و پویایی در حرکتیم. با توجه به اینکه محیط کسب و کار، محیطی پویا و همواره دستخوش تغییرات است، نیروی انسانی کارآمد کلید اصلی موفقیت برای رقابت در این حوزه خواهد بود. پیوستن به تیم اکتووِرکو به شما این امکان را می دهد تا مهارت های حرفه ای خود را در راستای اهداف شغلی ارتقا دهید.

هدف ما در واحد منابع انسانی اکتوورکو این است که مهارت، توانایی و شایستگی شما را به عنوان یک نیروی بالقوه ارزیابی کنیم و همچنین به بررسی تطابق افراد با ارزش ها و فرهنگ سازمانی شرکت بپردازیم. از شما درخواست می کنیم که به موقع در جلسات مصاحبه حضور یابید و برای تعامل و گفتگو با ما آماده باشید تا همه بتوانیم از مصاحبه در فضای آرام لذت ببریم.

به مهارت ها و تجربیاتی که شما را برای موقعیت مورد نظر واجد شرایط می کند فکر کنید و آماده در جلسه مصاحبه حاضر شوید.

ارزش های سازمانی

کیفیت گرایی

کیفیت گرایی

صداقت

20MP-1_74
مشارکت

مشارکت

پویایی

پویایی

چنانچه ارزش‌های شما با ما مشترک است، به ما بپیوندید.

توجه داشته باشید که در رزومه، حتماً شماره موبایل خود را قید کنید.