کاهش استرس با حرکات یوگا(بخش1)

نویسنده:
اکتوورکو
تاریخ انتشار:
05 تیر 1401
yoga 3

حرکات یوگا فقط باعث افزایش انعطاف پذیری نمی شود. یوگا استرس را کاهش داده و در نتیجه کمک می کند خلق وخوی بهتری داشته باشید.

پوریا پرتاجلی  (کارشناس تربیت بدنی)

حرکات یوگا فقط باعث افزایش انعطاف پذیری نمی شود. یوگا استرس را کاهش داده و در نتیجه کمک می کند خلق و خوی بهتری داشته باشید.

انجام 15 دقیقه یوگا 5 روز در هفته معجزه می کند.


حرکت اول

چهار زانو نشسته و دست ها را روی زانوهای خود قرار دهید. کمر را صاف کنید. (یک دقیقه)

حرکت دوم

در همان حالت بمانید، چشم ها را ببندید. آرام نفس بکشید و سعی کنید به چیزی فکر نکنید.

هوا را با 6 شماره وارد ریه کنید (دم)، 2 شماره نگه داشته و سپس به آرامی در ۸ شماره از بدنتان خارج کنید (بازدم). این کار را برای 6تا 8 تنفس تکرار کنید.

حرکت سوم

مانند تصویر روی چهار دست و پا قرار گرفته و پاهایتان به اندازه عرض شانه باز باشد و ستون فقرات نیز باید در حالت عادی باشد.

هنگام دم به آرامی ستون فقراتتان را کمی از حالت طبیعی به سمت پایین خم کنید و سر را بالا بیاورید.

هنگام بازدم به آرامی ستون فقرات را از نوک سر تا انتها خم کنید و سر به سمت پایین باشد.

پشتتان باید حالت خمیده ای داشته باشد. بدنتان را منقبض کرده و به قسمت فوقانی پشت اجازه دهید که کاملا  کشیده شود.

همراه با تنفس آرام و کنترل شده این حرکت را به مدت 6 تنفس انجام دهید.

مطالب مرتبط

body dysmorphic disorders

اختلال بدشکلی بدن

Exercise in cold weather

ورزش و سرماخوردگی

spining

اسپینینگ

First-Aid

کمک های اولیه در مواجهه با مصدوم

Melatonin-and-insomnia

تاثیر ملاتونین بر بیخوابی