مسابقه مهر ماه

نویسنده:
اکتوورکو
تاریخ انتشار:
04 مهر 1401
baner-mosabeghe-mehr-1401-01

 پاسخ خود را تا تاریخ 25 مهر  به شماره 100022140331 پیامک کنید.

 

دلیل فراخوان دارو چیست؟

الف) دارو تهدید کننده حیات فرد باشد.

ب) اشتباه در بسته بندی دارو رخ داده باشد.

ج) ‏ دارو به طور بالقوه آلوده باشد.

د) همه موارد

 

 

 پاسخ خود را تا تاریخ 25 مهر  به شماره 100022140331 پیامک کنید.

 

 

مطالب مرتبط

body dysmorphic disorders

اختلال بدشکلی بدن

Exercise in cold weather

ورزش و سرماخوردگی

fever

تب

baner-mosabeghe-esfand-1402-01

مسابقه اسفند ماه

spining

اسپینینگ