ورزش صبحگاهی

نویسنده:
اکتوورکو
تاریخ انتشار:
04 تیر 1402
exercise-in-the-morning

ورزش صبحگاهی مزایای زیادی دارد.

پوریا پرتاجلی(کارشناس تربیت بدنی)

مزایا:

  1. به خواب بهتر کمک می کند؛
  2. جهت کاهش وزن بسیار موثر است؛
  3. در بهبود فعالیت های مغز و بدن تاثیر دارد.

در ابتدا بدن را با حرکات ملایم جنبشی و کششی به مدت 10 دقیقه گرم کنید.

 

  • پیاده روی

30 تا 40 دقیقه پیاده روی سریع کنید. می توانید به همین مدت با سرعت کم بدوید.

  • طناب زدن

5 دقیقه طناب زدن در روز می تواند به تقویت عضلات ساق پا کمک کند.

  • پروانه

صاف ایستاده و پاها را به هم چسبانده و دست ها را کنار بدن قرار دهید. پاها را باز نموده، بپرید و دست ها را بالای سر ببرید.

این حرکت را به مدت یک دقیقه تکرار کنید. 

  • اسکات بدون وزنه

پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و سر را بالا بگیرید و کمر را صاف نگه دارید.

باسن را عقب ببرید، زانوها را خم و به آرامی بدن را خم کنید.

پاشنه پاها را به سمت زمین فشار دهید و با راست کردن پاها به وضعیت شروع تمرین برگردید.

این حرکت را چند بار تکرار کنید.

مطالب مرتبط

body dysmorphic disorders

اختلال بدشکلی بدن

Exercise in cold weather

ورزش و سرماخوردگی

spining

اسپینینگ

First-Aid

کمک های اولیه در مواجهه با مصدوم

Melatonin-and-insomnia

تاثیر ملاتونین بر بیخوابی