نرمش انگستان دست

نویسنده:
تاریخ انتشار:
14 تیر 1401
Exercise-fingers

بسیاری از افراد که سابقه بیماری یا ضربه به دست ندارند، بعد از یک روز طولانی کار کردن با کامپیوتر و بخصوص تایپ کردن دچار درد و خستگی در انگشتان دست می شوند.

گردآوری: دکتر شقایق کی خسروی (داروساز)

بسیاری از افراد که سابقه بیماری یا ضربه به دست ندارند، بعد از یک روز طولانی کار کردن با کامپیوتر و بخصوص تایپ کردن دچار درد و خستگی در انگشتان دست می شوند.

این حرکات ساده می تواند از خستگی ناشی از کار کردن طولانی با انگشت ها کم کند.

  1. دستان خود را مشت کنید؛ به طوری که انگشت شست روی بقیه انگشتان قرار بگیرد. 20 ثانیه نگه دارید و سپس انگشتان خود را باز کنید. این کار را چندین بار تکرار کنید.
  2. دست خود را روی یک سطح صاف قرار دهید؛ سپس هر یک از انگشتان را برای چند ثانیه از سطح صاف بلند کنید. این کار را برای تمام انگشتان دست انجام دهید.
  3. یک وسیله نرم شبیه یک توپ نرم را در دست تا جایی که می توانید فشار دهید، برای چند ثانیه نگه داشته و سپس رها کنید. این کار را برای چند نوبت انجام دهید.

مطالب مرتبط

spining

اسپینینگ

First-Aid

کمک های اولیه در مواجهه با مصدوم

Melatonin-and-insomnia

تاثیر ملاتونین بر بیخوابی

Sleep-health

بهداشت خواب

working-out-in-cold-weather

ورزش در روزهای سرد زمستانی