ورزش در محل کار

نویسنده:
تاریخ انتشار:
09 شهریور 1401
EXERCISE-at-workpalce-sep.

بی تحرکی باعث خستگی، سفتی عضلات و مشکلات جسمانی دیگری می شود و نهایتا بهره وری فرد کاهش می یابد.

کارمندان روزانه حدودا 8 ساعت یا بیشتر از وقت خود را در محیط کار می گذارند؛ بیشتر این زمان را در پشت میز کار، در حالت نشسته و بدون تحرک سپری می کنند.

بی تحرکی باعث خستگی، سفتی عضلات و مشکلات جسمانی دیگری می شود و نهایتا بهره وری فرد کاهش می یابد.

برای حفظ تحرک روزانه می توانید:

  • برای رفتن به محل کار پیاده روی کنید.
  • اگر با مترو یا اتوبوس به محل کار خود می روید، چند ایستگاه پیش از محل کار پیاده شده و پیاده به محل کار بروید.
  • اگر با ماشین شخصی به محل کار می روید، ماشین را دورتر پارک کنید و باقی مسیر را پیاده روی کنید.

شما می توانید در محل کار نرمش های زیر را انجام دهید:

  • انگشتان خود را درهم گره کرده و کف دست را به سمت بیرون بچرخانید.
  • دستتان را مشت کنید و 5 بار در جهت عقربه های ساعت و پنج بار خلاف جهت بچرخانید.
  • یک آرنج را با دست دیگر نگه داشته و دست را به سمت سینه بکشید. 30 ثانیه نگه دارید و سپس با دست دیگر همین حرکت را انجام دهید.
  • به خاطر داشته باشیم نشستن طولانی مدت برای شما مضر است،. هر 45 دقیقه یک بار، بایستید و در صورت امکان چند قدم راه بروید.

مطالب مرتبط

body dysmorphic disorders

اختلال بدشکلی بدن

Exercise in cold weather

ورزش و سرماخوردگی

spining

اسپینینگ

First-Aid

کمک های اولیه در مواجهه با مصدوم

Melatonin-and-insomnia

تاثیر ملاتونین بر بیخوابی