ارگونومی در محیط کار(بخش دوم)

نویسنده:
تاریخ انتشار:
31 مرداد 1401
ergonomy-at-workplace2

اگر روزانه بیش از 2 ساعت با رایانه کار می کنید، شناخت عوامل مؤثر در محیط کار با رایانه در جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها و ناهنجاری‌ها بسیار اهمیت دارد.

گردآوری: روزبه مددی

امروزه کاربرد رایانه در زندگی بسیار زیاد است و افراد در طول روز ساعت های زیادی را پشت رایانه خود سپری می کنند.

مهم نیست که شغل شما چیست. اگر روزانه بیش از 2 ساعت با رایانه کار می کنید، شناخت عوامل مؤثر در محیط کار با رایانه در جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها و ناهنجاری‌ها بسیار اهمیت دارد.

نرمش و تمرین های پیشنهادی حین کار با رایانه:

  1. کف دست ها را به هم بچسبانید و نوک انگشتان را به طرف بالا نگه دارید. انگشتان خود را کشیده و کف دست ها را محکم به هم فشار دهید. همان طور که کف دست ها را به همدیگر فشار می دهید، به تدریج دست ها را پایین بیاورید تا آرنج ها و ساعدها افقی شوند.
  2. کف دست ها را به هم بچسبانید و نوک انگشتان را به طرف پایین نگه دارید. انگشتان خود را کشیده و کف دست ها را محکم به هم فشار دهید. همان طور که کف دست ها را به همدیگر فشار می دهید، به تدریج دست ها را پایین بیاورید تا آرنج ها و ساعدها افقی شوند.
  3. روی صندلی بنشینید. کف پاها را روی زمین قرار دهید و دست راست را به سمت بالا و دست چپ را به سمت پایین بطوری که به موازات بدن هست بکشید این نرمش را برای هر طرف به مدت 10 ثانیه انجام دهید.

مطالب مرتبط

Botax

همه چیز درباره بوتاکس

body dysmorphic disorders

اختلال بدشکلی بدن

Exercise in cold weather

ورزش و سرماخوردگی

spining

اسپینینگ

First-Aid

کمک های اولیه در مواجهه با مصدوم