مسابقه

شرکت دارویی اکتوورکو

برگزیده مسابقه

Nail Abnormalities

بیماری های ناخن

Pilonidal Cyst

کیست پیلونیدال چیست؟

روز جهانی فشار خون

17 می؛ روز جهانی ” فشار خون بالا “

baner-mosabeghe-khordad-1403-01

مسابقه خرداد

Hyperlipidemia

درباره هیپرلیپیدمی یا چربی خون بالا چه می دانید؟

مسابقه خرداد

چه عواملی در سبک زندگی منجر به بروز هیپرلیپیدمی می شود؟

مسابقه اردیبهشت ماه

کدام گزینه از علائم رایج سینوزیت نیست؟ گلو درد، قرمزی چشم ها، سوزش گلو. ترشحات بینی، ترشحات پشت حلق، گرفتگی بینی. درد دندان، بوی بد دهان، درد گوش. التهاب اطراف…

مسابقه اسفند ماه

پاسخ خود را تا تاریخ 25 اسفند به شماره 100022140331 پیامک کنید.

مسابقه بهمن ماه

 پاسخ خود را تا تاریخ 25 بهمن  به شماره 100022140331 پیامک کنید.

مسابقه دی ماه

 پاسخ خود را تا تاریخ 25 دی  به شماره 100022140331 پیامک کنید.

مسابقه آذرماه

 پاسخ خود را تا تاریخ 25 آذر  به شماره 100022140331 پیامک کنید.

مسابقه آبان ماه

 پاسخ خود را تا تاریخ 25 آبان  به شماره 100022140331 پیامک کنید.

مسابقه مهر ماه

پاسخ خود را تا تاریخ 25 مهر به شماره 100022140331 پیامک کنید.

مسابقه شهریور ماه

 پاسخ خود را تا تاریخ 25 شهریور  به شماره 100022140331 پیامک کنید.

مسابقه مرداد ماه

 پاسخ خود را تا تاریخ 25 مرداد  به شماره 100022140331 پیامک کنید.

مسابقه تیر ماه

پاسخ خود را تا تاریخ 25 تیر  به شماره 100022140331 پیامک کنید.

مسابقه خرداد ماه

پاسخ خود را تا تاریخ 25 خرداد  به شماره 100022140331 پیامک کنید.