فرم استخدام

شرکت دارویی اکتوورکو
quality

کیفیت گرایی

Teamworks

مشارکت

انتخاب مبتنی بر سلیقه

صداقت

Creativity

پویایی

اگر ارزشهای شما هم با ما مشترک است به تیم اکتوورکو بپیوندید

با توجه به اینکه محیط کسب و کار، محیطی پویا و همواره دستخوش تغییر است نیروی انسانی کارآمد، کلید اصلی موفقیت برای رقابت در این حوزه است. فعالیت در شرکت اکتووِرکو به شما این امکان را می دهد تا مهارت های حرفه ای خود را در راستای اهداف شغلی ارتقا دهید.

شرکت اکتوورکو بر اساس نیازهای واحدهای خود نیروهای شایسته را استخدام می‌کند و تنها رزومه‌هایی که در آن بازه زمانی و از طریق فرم استخدامی موجود در وب‌سایت رسمی شرکت تکمیل شوند، بررسی می‌شود و بعد از بررسی رزومه‌ها، از افرادی که واجد شرایط مورد نیاز باشند، برای مصاحبه دعوت خواهد شد.

 سایر رزومه ها در پایگاه داده های واحد منابع انسانی ذخیره و در فرصت های شغلی آتی بررسی خواهند شد.

برنامه های آموزشی اکتووِرکو جهت آموزش کارکنان، افزایش مهارت ها و پیشرفت شغلی آنها انجام می شود و کارکنان، تجربیات ارزشمندی را در شرکتی پویا که به سرعت در حال رشد است کسب می کنند. مدیران و همکاران شما در این شرکت، در نیل به اهداف حرفه ای، حامی تان بوده و تلاش و سخت کوشی شما در اکتوورکو بی پاسخ نخواهد ماند.

فرآیند جذب و انتخاب در شرکت اکتوورکو:

  •  دریافت و بررسی رزومه ها براساس شرح شغل مورد نظر
  •  انجام مصاحبه تلفنی و دسته بندی کردن روزمه های کاندیداها براساس شرح شغل
  • دعوت به مصاحبه حضوری فنی و منابع انسانی  
  • آزمون های استخدامی از جمله آزمون علمی و  روانشناختی (متناسب با الزامات بخش مربوطه) 
  • انتخاب نهایی و ارسال نامه پیشنهاد کار
  • تشکیل پرونده استخدامی

به متقاضیان کار که به مصاحبه حضوری دعوت می شوند اما موفق به ادامه مراحل بعدی نمی شوند، طی یک ایمیل اطلاع رسانی می شود.

فرم استخدام