چگونه زمانی که در تعادل خود مشکل دارید با انجام تمرین هایی برای حفظ تعادل، در امان بمانید؟

نویسنده:
اکتوورکو
تاریخ انتشار:
09 اردیبهشت 1402

بعضی حرکات ورزشی به شما کمک می کنند تا تعادل خود را حفظ کرده و علایم سرگیجه را بین چند روز تا چند هفته بهبود ببخشید.

بعضی حرکات ورزشی به شما کمک می کنند تا تعادل خود را حفظ کرده و علایم سرگیجه را بین چند روز تا چند هفته بهبود ببخشید.

سطح اول تمرین های ورزشی شامل تمرین رومبرگ، تمرین تاب خوردن ( جلو و عقب رفتن/ چپ و راست رفتن) در حالت ایستاده  و قدم زدن در جا است.

در طول زمان شما می توانید تمرین های مرحله دوم که کمی دشوارتر از مرحله اول هستند، مانند چرخیدن و حرکات سر را نیز در حین ایستادن به تمرین های سطح اول اضافه کنید.

هر تمرین را به آهستگی شروع کنید. در طول زمان، به تدریج هر تمرین را به مدت طولانی تر یا با تعداد دفعات بیشتر انجام دهید.

زمانی که تازه تمرین ها را شروع می کنید، حتما باید کسی در کنار شما باشد تا اگر در حال افتادن بودید به شما کمک کند، اگرچه به مرور زمان می توانید بعضی از تمرین ها را به تنهایی انجام دهید.

ورزش های مرحله اول

 • تمرین ورزشی رومبرگ:
 • در مقابل یک دیوار و پشت به صندلی بایستید. اگر احساس کردید در حال افتادن هستید، از صندلی یا دیوار کمک بگیرید.
 • پا ها را جفت و دست ها را کنار بدن قرار دهید.
 • سعی کنید حداقل دو بار در روز و هر بار به مدت 30 ثانیه در این وضعیت بافی بمانید و در صورت امکان گاهی با چشمان بسته آن را تکرار کنید.
 • تمرین ورزشی تاب خوردن ( جلو و عقب رفتن/ چپ و راست رفتن) در حالت ایستاده:
 • حالت اول: تمرین حرکت به جلو و عقب
 • در مقابل یک دیوار و پشت به صندلی بایستید. اگر احساس کردید در حال افتادن هستید از صندلی یا دیوار کمک بگیرید.
 • پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و دست ها را در کنار بدن قرار دهید.
 • به آرامی به سمت جلو خم شوید و سپس به عقب برگردید، به طوری که وزنتان از شست به کف پا و بلعکس منتقل شود. اطمینان حاصل کنید که شانه و باسن با هم حرکت کنند.
 • دقت کنید پنجه پا و پاشنه پا حین انجام حرکات از زمین بلند نشوند.
 • به تدریج میزان خم شدن به سمت جلو و عقب را بیشتر کنید.
 • این تمرین را با دو بار در روز هر بار 20 مرتبه آغاز کرده و سعی کنید تا 30 مرتبه در هر بار در روز افزایش داده و در صورت امکان گاهی با چشمان بسته تکرار کنید.
 • حالت دوم: تمرین حرکت به چپ و راست
 • در مقابل یک دیوار و پشت به صندلی بایستید. اگر احساس کردید در حال افتادن هستید از صندلی یا دیوار کمک بگیرید.
 • پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و دست ها را در کنار بدن قرار دهید.
 • به آرامی وزنتان را از پای راست به پای چپ منتقل کنید. پنجه یا پاشنه پا را حرکت ندهید. اطمینان حاصل کنید که شانه و باسن با هم حرکت کنند.
 • به تدریج میزان خم شدن به چپ و راست را بیشتر کنید.
 • این تمرین را با دو بار در روز هر بار 20 مرتبه آغاز کرده و سعی کنید تا 30 مرتبه در هر بار در روز افزایش داده و در صورت امکان گاهی با چشمان بسته تکرار کنید.
 • قدم زدن در جا
 • در مقابل یک دیوار و پشت به صندلی بایستید. اگر احساس کردید در حال افتادن هستید از صندلی یا دیوار کمک بگیرید.
 • پاها را به اندازه عادی باز کرده (طوری که همیشه می ایستید) و دست ها را در کنار بدن قرار دهید.
 • شروع به قدم زدن در جا کنید و زانو ها را نوبتی به سمت بالا بیاورید.
 • این تمرین را با دو بار در روز هر بار 20 مرتبه آغاز کرده و سعی کنید تا 30 بار در روز افزایش داده و در صورت امکان گاهی با چشمان بسته تکرار کنید.

ورزش های مرحله دوم

 • چرخیدن در جا:
 • در مقابل یک دیوار و پشت به صندلی بایستید. اگر احساس کردید در حال افتادن هستید از صندلی یا دیوار کمک بگیرید.
 • پاها را به اندازه عادی باز کرده (طوری که همیشه می ایستید) و دست ها را در کنار بدن قرار دهید.
 • 180 درجه بچرخید.
 • 10 ثانیه صبر کنید، یا اگر احساس سر گیجه پیدا کردید تا زمان برطرف شدن سرگیجه صبر کنید.
 • این حرکت را 5 بار تکرار کنید. بار اول به راست و سپس به چپ بچرخید. توجه کنید کدام طرف باعث می شود بیشتر احساس سرگیجه پیدا کنید، لذا بیشتر روی جهتی تمرکز کنید که باعث سرگیجه بیشتر در شما می شود.
 • این حرکت را دو بار در روز تکرار کنید. سعی کنید بتوانید یک دور کامل با چشمان بسته بچرخید.
 • زمانی که در انجام این حرکت به تسلط دست یافتید، دور از دیوار بایستید و این تمرین را انجام دهید. هم چنین می توانید این تمرین را روی سطوح نرم یا مت یوگا نیز انجام دهید.
 • حرکات سر در حین ایستادن:
 • این حرکت را دو بار در روز تکرار کنید. سعی کنید هر حرکت را 15 تا 20 بار انجام دهید در صورت امکان گاهی با چشمان بسته تکرار کنید.
 • در مقابل یک دیوار و پشت به صندلی بایستید. اگر احساس کردید در حال افتادن هستید از صندلی یا دیوار کمک بگیرید.
 • پا ها را جفت و دست ها را کنار بدن قرار دهید.
 • حالت اول: سر را 10 بار به آرامی به سمت بالا و پایین حرکت دهید.
 • حالت دوم: سر را 10 بار به آرامی به سمت چپ و راست حرکت دهید.
 • حالت سوم: سر را 10 بار به طور مورب به آرامی از بالا به پایین و بالعکس حرکت دهید.
 • حالت چهارم: سر را از جهت دیگر، به طور مورب به آرامی از بالا به پایین و بالعکس حرکت دهید.

در نهایت شما می توانید پیشرفت خود را برای این تمرینات پیگیری کنید. فهرستی تهیه کنید که تاریخ، مدت زمانی را که برای ورزش صرف کرده اید، تعداد دفعات باز یا بسته بودن چشمانتان و احساسی که در طول هر تمرین داشته اید را نشان دهد.

مطالب مرتبط

height

راهکارهای موثر برای افزایش قد

رژیم غذایی مناسب بیماران کلیوی

سندرم بدخلقی مردانه

BMI

شاخص توده بدنی

AI health-2

تاثیرهوش مصنوعی در بهداشت و سلامت (بخش دوم)