چشم انداز و ماموریت

شرکت دارویی اکتوورکو

مجموعه ما، توسعه همه جانبه و پایدار را لازمه بالندگی و بقاء خود می‌داند. لذا جهت دستیابی به این مهم و در راستای جلب رضایت « مخاطبین و سایر ذینفعان ، مدیریت و کارکنان» چشم انداز ، ماموریت و ارزشهای محوری سازمانی را تدوین نموده و با هدفمند نمودن تمامی عملیات و اقدامات سازمانی ، دستیابی به الزامات مندرج در این اسناد را وظیفه خود می داند.

پیش‌نیازها و شرایط اخذ نمایندگی

چشم انداز : به کجا می رویم و می خواهیم چه باشیم؟

مجموعه ما، مصمم است با کاربرد سیستم‌های نوین مدیریت و تعالی سازمانی ، اتکاء بر نیروی انسانی کارآمد ، روزآمد نمودن تکنولوژی و ایجاد محیطی پاک و ایمن، ارتقاء کمی و کیفی محصولات و یا خدمات و مدیریت بر هزینه‌ها ، ضمن توسعه کار و ارتقاء خدمات خود به مخاطبین و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان، روند بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی را تحقق بخشد تا بتواند یکی از ده مجموعه‌ برتر در زمینه کاری خود در کشور باشد.

پیش‌نیازها و شرایط اخذ نمایندگی

ماموریت : چه سازمانی هستیم و چه کاری باید انجام دهیم؟

مجموعه ما، به عنوان یکی از فعالان عرصه کاری خود، خدمت به مشتریان را، رسالت اصلی خود می‌داند. این گروه با اتکاء بر کارکنان توانمند خود به عنوان منبعی سرشار از تلاش، پویایی و بهره‌گیری از قابلیت‌های علمی و فنی آنها، با تکیه بر کارنامه درخشان سوابق عملکردی خود و با الهام از تعالیم الهی و اتخاذ تدابیر ایمنی محیط کار، ارتقاء و تعالی روزافزون را وجهه همت خود قرار داده و خلق ارزش برای مخاطبین و سایر ذینفعان را جوهره تمامی فعالیت‌های خود می‌داند.

ارزش ها

مجموعه ما، توسعه همه جانبه و پایدار را لازمه بالندگی و بقاء خود می‌داند. لذا جهت دستیابی به این مهم و در راستای جلب رضایت « مخاطبین و سایر ذینفعان ، مدیریت و کارکنان» چشم انداز ، ماموریت و ارزشهای محوری سازمانی را تدوین نموده و با هدفمند نمودن تمامی عملیات و اقدامات سازمانی ، دستیابی به الزامات مندرج در این اسناد را وظیفه خود می داند.

certificates

کار تیمی

تقویت فرهنگ تلاش جمعی و روحیه کار تیمی و حس مشارکت کارکنان

mechanization-process

قانون مداری

احترام به قانون و گرامیداشت قانون و پرهیز از تخطی از آن

Service-upgrades

ارتقاء کیفیت خدمات

پیروی از قواعد بین‌المللی و استانداردهای جهانی در طراحی سرویس

like-comments

نوآوری و خلاقیت

استفاده از فناوری‌های روز و پرورش محیطی خلاقانه و نوآور

like-comments

حفظ کرامت انسانی

مشتری مداری با نگاه انسانی و مردم‌داری و تقویت مدارا

like-comments

کیفیت محوری

تلاش برای رسیدن به کیفیت بالاتر و کوشش در بهبود مستمر کیفیت