شرایط و ضوابط اخذ نمایندگی

شرکت دارویی اکتوورکو

شرایط و ضوابط اخذ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

اشخاص حقیقی متقاضی اخذ نمایندگی فروش و یا نمایندگی خدمات پس از فروش از این مجموعه می‌بایست با مطالعه تمامی موارد ذکر شده در این صفحه، تمایل خود را از طریق فرم‌های مربوطه به اطلاع بخش مدیریت نمایندگان ما برسانند. شرایطی که شما عزیزان برای گرفتن نمایندگی فروش باید دارای آن باشید شامل موارد زیر است:

certificates

تابعیت ایرانی

پیروی از قواعد بین‌المللی و استانداردهای جهانی در طراحی سرویس

مسئولیت پذیری

شرایط اشتغال به کار

مکانیزه کردن فرایند تقاضای سرویس و ارائه خدمت به مشتریان

دسترسی و برقراری منابع مالی

تضمین مالی

پیروی از قواعد بین‌المللی و استانداردهای جهانی در طراحی سرویس

حضور موثر در بازار

محل فعالیت

پیروی از قواعد بین‌المللی و استانداردهای جهانی در طراحی سرویس

برخورد مودبانه

پذیرش شرایط همکاری

پیروی از قواعد بین‌المللی و استانداردهای جهانی در طراحی سرویس

دین

اعتقاد به ادیان رسمی

پیروی از قواعد بین‌المللی و استانداردهای جهانی در طراحی سرویس

عدم اعتیاد

عدم اعتیاد

پیروی از قواعد بین‌المللی و استانداردهای جهانی در طراحی سرویس

نداشتن سوء پیشینه

نداشتن سوء پیشینه

پیروی از قواعد بین‌المللی و استانداردهای جهانی در طراحی سرویس

گواهی پایان سربازی

گواهی پایان خدمت

پیروی از قواعد بین‌المللی و استانداردهای جهانی در طراحی سرویس

تذکر:

  • در صورت نداشتن شرایط فوق درخواست‌ها قابل بررسی نبوده و هیچ‌گونه پاسخی مبنی بر تایید ارسال نخواهد شد.
  • قبول درخواست و مدارک متقاضی و واریز وجه هزینه بازدید از ملک، هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر اعطاء امتیاز نمایندگی به متقاضی، برای شرکت ندارد.
  • وجه واریز شده برای بازدید از ملک، در صورت عدم تایید، قابل بازگشت نمی‌باشد.
  • در صورت مشاهده شدن عدم صحت اطلاعات فرم مذبور در هر یک از مراحل تقاضا، نام متقاضی مورد نظر از لیست خارج و تقاضا مردود تلقی می‌شود.
  • استاندارد‌سازی، نصب تابلو و تهیه کلیه ملزومات بر عهده شخص متقاضی بوده و هیچ‌گونه تسهیلاتی جهت احداث نمایندگی پرداخت نمی‌گردد.