مناقصات و مزایدات

شرکت دارویی اکتوورکو

نوع انتشار:

فراخوان

کد فراخوان:

219770

نوع فراخوان:

مزایده

وضعیت:

غیرفعال

نوع برگزاری:

یک مرحله ای

مهلت تحویل اسناد:

1392/02/21

مزایده فروش کابل و سیم لخت مسی

به اطلاع عموم می رساند شرکت داروسازی آتی فارمد به شماره ثبت 405114 خواستار فروش اقلام ذیل بصورت مزایده می باشد
کابل 120×1 50متر
کابل 185×1 85متر
کابل 5/2×4 85 معتر
سیم لخت مسی 70 40متر
شایان ذکر است سپرده در مزایده 30.000.000 ریال فرصت تحویل پاکات تا پایان ساعت اداری روز 92.2.30 به ادرس کیلومتر 10 اتوبان تهران کرج ، کارخانه سوپا بلوار سها کارخانه داروسازی آتی فارمد می باشد
تلفکس 92108647-026

مستندات پیوست

عنوان فایل فایل

شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

مهلت تحویل اسناد

1392/02/21

محل بازگشایی پیشنهادها

تهران، کیلومتر 10 اتوبان تهران کرج ، کارخانه سوپا بلوار سها کارخانه داروسازی آتی فارمد

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه

1392/02/21

تلفن تماس مربوط به آگهی

92108647-026