مناقصات و مزایدات

شرکت دارویی اکتوورکو
  • دسته مناقصات و مزایدات

غیرفعال

مزایده فروش کابل و سیم لخت مسی

به اطلاع عموم می رساند شرکت داروسازی آتی فارمد به شماره ثبت 405114 خواستار فروش اقلام ذیل بصورت مزایده می باشدکابل 120×1 50مترکابل 185×1 85مترکابل 5/2×4 85 معترسیم لخت مسی…

اطلاعات بیشتر
غیرفعال

مزایده فروش کابل و سیم لخت مسی

به اطلاع عموم می رساند شرکت داروسازی آتی فارمد به شماره ثبت 405114 خواستار فروش اقلام ذیل بصورت مزایده می باشد.کابل 120×1 50مترکابل 185×1 85مترکابل 5/2×4 85 معترسیم لخت مسی…

اطلاعات بیشتر
غیرفعال

مزایده فروش یک دستگاه پیکان وانت

شرکت داروسازی آتی فارمد در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه پیکان وانت 91 تک سوز اقدام نماید جهت هماهنگی بازدید به محل سایت واقع در کیلومتر 12 اتوبان…

اطلاعات بیشتر