خدمات مدیریت پروژه

شرکت دارویی اکتوورکو

ما بر آنیم تا تمامی خدمات مورد نیاز شما کارفرمایان عزیز را پیرامون مدیریت انواع پروژه‌های اجرایی و عملیاتی در اختیارتان قرار دهیم. کنترل پروژه‌ها از امور خطیر و ضروری برای دستیابی به موفقیت‌های تعیین شده و رسیدن به اهداف مورد نظر در مسیر‌های مختلف فعالیتی است. رسیدن به حد نصاب سودآوری و پیشبرد پروژه‌ها در یک زمان معین و طبق پارامترهای مشخص شده، نیاز مبرم و اساسی به فعالیت ناظرانی دارد که از تخصص و دانش کافی در زمینه مذکور بهره‌مند باشند. متخصصان ما قادرند پلن‌های نوین و برنامه‌ریزی‌های منظم و سیستماتیکی برای دستیابی به اهداف معین‌شده، در بازه‌های زمانی تعیین شده، به شما عزیزان ارائه دهند. در اختیار داشتن تمامی مهارت‌های اجرایی و نظارتی و دستیابی به منابع به‌روز و نوین اطلاعاتی جهانی از جمله پارامترهایی است که در این خدمت برای انجام امور کارفرمایان گرامی، مد نظر کارشناسان و متخصصان ما قرار می‌گیرد.

اهداف خدمت

  • تهیه دستورالعمل منسجم و مشخص برای چگونگی شروع پروژه
  • زمانبندی و رسم دقیق شبکه انجام فعالیت ها 
  • نظارت و پیگیری دستیابی به اهداف تعیین شده در بازه زمانی مشخص

انواع روند‌های پیشبرد خدمت

register-order

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه‌ریزی استراتژیک، عملیاتی و اجرایی

newss-icon

تعیین اهداف

رسم کلی اهداف و وضع آن به صورت دستور العمل سازمانی

برنامه ریزی دوره ای

برنامه ریزی دوره ای

برنامه‌ریزی های کوتاه و بلند مدت

Unit-Repair

مدیریت یکپارچه

مدیریت کلیه عوامل به صورت یکپارچه و منسجم

کنترل زمان

کنترل زمان

کنترل زمان و نحوه پیشبرد مراحل اجرای پروژه

کنترل محدودیت ها

کنترل محدودیت ها

کنترل کلیه محدوده‌های هماهنگ شده با کارفرما

مزایای خدمت

  • ترسیم دقیق طرح و پلن پروژه مطابق با نظر کارفرما
  • تعیین منظم محدودیت‌های فعالیتی
  • نظارت دقیق و همه جانبه کارفرما در تمامی مراحل انجام پروژه
  • رعایت زمانبندی برای پیشبرد فعالیت‌های اجرایی
  • کنترل فعالیت‌ها در فازهای مختلف عملیاتی
  • تخصیص اصولی نیرو و بودجه برای انجام فعالیت‌ها