حرکات ورزشی مناسب سالمندان

نویسنده:
اکتوورکو
تاریخ انتشار:
27 شهریور 1401
exercise-for-elderies

داشتن فعالیت بدنی مناسب برای افراد مُسن بسیار مهم است، زیرا باعث می شود که آنها دارای تحرک باشند و سالم زندگی کنند.

پوریا پرتاجلی (کارشناس تربیت بدنی)

داشتن فعالیت بدنی مناسب برای افراد مُسن بسیار مهم است، زیرا باعث می شود که آنها دارای تحرک باشند و سالم زندگی کنند.

این ورزش ها را حداقل دو بار در هفته انجام دهید. لباس مناسب بپوشید و در کنار خود بطری آب بگذارید تا آب بدنتان کم نشود.

حرکت اول

روی یک صندلی بنشینید.

طرفین صندلی را بگیرید. یک پای خود را با زانوی صاف از زمین بلند کنید و پنجه و پاشنه پای خود را حرکت دهید.

5 مرتبه با پای راست این کشش را انجام دهید (یعنی پنجه و پاشنه خود را بکشید)، بعد پای خود را زمین بگذارید و با پای چپ 5 بار این کشش را انجام دهید و بعد پای خود را زمین بگذارید و دوباره 5 بار با پای راست و 5 بار با پای چپ، این کشش را انجام دهید.

حرکت دوم

روی یک صندلی بنشینید و شانه هایتان را پایین بیاورید.

دستانتان را در طرفین خود قرار داده و کف دست ها را رو به سمت جلو ببرید.

هر دو دستانتان را باز کنید و بالا ببرید.

هنگامی که دستانتان را بالا می برید، دم (نفستان را تو دهید) و وقتی دستانتان را پایین می آورید، بازدم کنید (نفستان را بیرون دهید). این حرکت را 5 مرتبه تکرار کنید.

حرکت سوم

روی یک صندلی بنشینید. شانه ها به سمت پایین باشد و رو به رو را نگاه کنید.

به آرامی سر خود را به سمت راست بچرخانید و 5 ثانیه در همان حالت بمانید، سپس به حالت اول برگردید.

پس از آن، به آرامی سر خود را به سمت چپ بچرخانید و 5 ثانیه در همان حالت بمانید؛ بعد به حالت اول برگردید.

سه بار سر خود را به سمت راست و سه بار به سمت چپ بچرخانید.

مطالب مرتبط

body dysmorphic disorders

اختلال بدشکلی بدن

Exercise in cold weather

ورزش و سرماخوردگی

spining

اسپینینگ

First-Aid

کمک های اولیه در مواجهه با مصدوم

Melatonin-and-insomnia

تاثیر ملاتونین بر بیخوابی