پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

شرکت دارویی اکتوورکو

پدافند غیر عامل از جمله اقدامات سازمانی است که احتیاط‌های لازم به منظور جلوگیری از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات سازمان، را پوشش می‌دهد. جلوگیری کلی و یا به حداقل رساندن میزان خسارت‌های جانی و مالی مهمترین هدف پدافند غیر عامل در سیستم و مجموعه ما است. متخصصان واحد پدافند غیر عامل همواره در تلاشند تا مجموعه را از خطرات و تهدیدات داخلی و خارجی مصون نگهدارند. کاهش آسیب‌پذیری و تداوم فعالیت‌های ضروری در جهت حفظ ارزش‌های سازمانی از دیگر موضوعاتی است که در این واحد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

اهداف و وظایف واحد پدافند غیر عامل:

دست‌آوردهای واحد پدافند غیر عامل:

برنامه ریزی

کاهش آسیب‌پذیری

کاهش آسیب‌پذیری سازمانی و افزایش پایداری

دفاع کامل

دفاع کامل

دفاع کامل در برابر تهدیدات

نظارت

مدیریت بحران

آسان‌سازی مدیریت بحران

قدرتمندسازی واحدها

قدرتمندسازی واحد‌ها

قدرتمندسازی واحد‌ها و تولید اقلام ضروری آن‌ها

کمیته مدیریت بحران

کمیته مدیریت بحران

تشکیل کمیته مدیریت بحران در سازمان

ارتقاء دانش

ارتقاء دانش

ارتقاء دانش و توان عملی و اجرایی کارکنان و متخصصان سازمان