سهامداران عمده

شرکت دارویی اکتوورکو

سهامداران عمده کسانی هستند که بیش از ۱ درصد از سهام مجموعه را دارا می‌باشند. دارا بودن این میزان از سهم به منزله سهامدار عمده‌بودن در سازمان ما است. شما سهامداران عمده شامل دو دسته مجزا نیز می‌شوید که این دسته‌ها و تعریف آن‌ها را در زیر خدمت شما عزیزان ارائه می کنیم:

Legal-shareholders

سهامداران حقیقی

منظور از سهامداران حقیقی اشخاصی هستند که تنها با هدف کسب سود و منعفت اقدام به خرید و فروش سهام این مجموعه می‌کنند.

Real-shareholders

سهامداران حقوقی

سهامداران حقوقی نیز اشخاصی هستند که گردانندگان اصلی سازمان هستند و یا اهدافی غیر از اکتفا به کسب سود دارند.

Management-shareholders

سهامداران مدیریتی

این دسته می‌بایست حتما به میزان ۱۶ تا ۵۰ درصد سهام یک شرکت را دارا باشند. 

تفاوت‌های انواع سهامداران شرکت

  • سهامداران کنترلی توانایی تصمیم‌گیری پیرامون موضوعات داخلی و دارایی‌های شرکت را دارند.
  • سایر سهامداران متناسب با میزان سهم و نوع سهامداریشان مجاز به تصمیم‌گیری‌های شرکت هستند.
  • دارندگان سهام کنترلی می‌توانند نسبت به سایرین از اخبار شرکت با سرعت بیشتری مطلع شوند.

حقوق مالی صاحبان سهام عمده

  • سهامداران کنترلی توانایی تصمیم‌گیری پیرامون موضوعات داخلی و دارایی‌های شرکت را دارند.
  • سایر سهامداران متناسب با میزان سهم و نوع سهامداریشان مجاز به تصمیم‌گیری‌های شرکت هستند.
  • دارندگان سهام کنترلی می‌توانند نسبت به سایرین از اخبار شرکت با سرعت بیشتری مطلع شوند.
سهامداران سهیم در سودآوری

سهامداران سهیم در سودآوری

مادامی که سهامداران دریافت کننده سود، صاحب سهام شرکت باشند، سود حاصل از درآمدهای شرکت به آنان تعلق می‌گیرد.

سهامداران سهیم در دارایی‌های شرکت

سهامداران سهیم در دارایی‌های شرکت

 سهامداران این دسته قادرند متناسب با میزان سهامشان، برای خرید سهم‌های دیگر در اولویت باشند و از سهام باقی‌مانده در زمان انحلال شرکت استفاده کنند.