ارزشهای بنیادین

شرکت دارویی اکتوورکو

پایبندی به اصولی همچون عدالت، اخلاق و عمل به تعهدات در هر مرحله از فعالیت‌ها، از مهمترین ارزش‌های بنیادین مجموعه ما محسوب می‌شود. کلیه عوامل با درنظر‌گرفتن سیاست‌های لازم مبتنی بر ارائه‌ی برترین کیفیت محصولات و خدمات متعهد به شما عزیزان هستند. همچنین کلیه بخش‌های اجرایی و پشتیبانی شرکت با رعایت موازین و قوانین تعیین شده و به منظور حفظ ارزش‌های بنیادین شرکت که همان جذب حداکثری رضایت مشتریان در تعاملات شرکت است، در تلاش هستند.

از بارزترین ارزش های بنیادین این شرکت که همواره با دقت بالا نسبت به اجرای آن حساسیت ویژه وجود دارد، موارد زیر است: