پرسشهای متداول

شرکت دارویی اکتوورکو

رسالت صفحه پرسش های متداول در وب سایت ها این است که سوالاتی که به صورت معمول همه یا اکثر مشتریان می پرسند را یکبار دقیق و کامل و مشروح پاسخ گوید، تا هم زحمت پاسخدهی مکرر پرسنل مجموعه کاسته شود و هم مردم و مخاطبین، راحت تر و آسان تر بتوانند پرسش های معمول خود را پاسخ بگیرند.

ابتدا به صفحه ارتباط با ما مراجعه کرده با یادداشت آدرس دقیق ما، ساعات کاری ما را ملاحظه کنید. سپس در روزهای کاری با ما تماس بگیرید تا ساعتی را برای تشریف فرمایی شما هماهنگ کنیم و در غیر روزهای کاری، فرم تقاضای جلسه حضوری را در صفحه یاد شده تکمیل نمایید. استفاده از مسیریابی نقشه گوگل برای لوکیشن دفتر ما، برای فهمیدن بهترین مسیر و مناسب ترین ساعت حرکت خالی از لطف نخواهد بود.