گروه اکتووِر در یک نگاه

شرکت دارویی اکتوورکو

هلدینگ اکتوور در یک نگاه

  • اکتووِر هلدینگى با بیش از 50 سال سابقه و مجهز به جدیدترین تکنولوژى هاى روز دنیا در صنعت داروسازى و صنایع غذایى مى باشد.
  • شاخه دارویى در 15 حوزه درمانى با تولید و تامین بیش از 300 محصول دارویى، ماده موثره و مکمل، پرچم دار بالاترین میزان تنوع در میان شرکت هاى ایرانى است.
  • این شاخه سالانه بیش از 9 میلیارد قرص و کپسول و 100 میلیون ویال و سرنگ از پیش پر شده و آمپول تولید مى کند.
  • شاخه غذایى با بیش از 500 محصول غذایى، پیشرو در ارائه محصولات با کیفیت جهانى مى باشد.
  • این هلدینگ، تولید داخلى، اشتغال زایى جوانان و صادرات را سرلوحه برنامه توسعه خود قرار داده و در این راستا نهایت تلاش خود را انجام مى دهد.
  • جذب مشارکت خارجى در این مجموعه بالغ بر 80 میلیون یورو مى باشد.
اکتوورکو

اکتووِر هلدینگى با بیش از 50 سال سابقه

شاخه غذایى

شاخه دارویى