مسیرهای دسترسی

شرکت دارویی اکتوورکو

شرکت ما واقع در ــــــــــــــــــــــــ است. خیابان ــــــ در قسمت (شمال – جنوب – شرق – غرب) شهر ــــ واقع شده‌است. راه‌های دسترسی به این نقطه از شهر شامل موارد مختلف می‌باشد. در این صفحه شما عزیزان را با انواع مسیرهای منتهی به مجموعه خود آشنا می‌کنیم.

دسترسی با اتوموبیل شخصی

مسیرهای دسترسی به شرکت ما با اتومبیل شخصی

در صورتی که شما عزیزان تمایل دارید از اتومبیل و خودروی شخصی خود برای رسیدن به شرکت ما استفاده نمایید، می‌توانید از شاهراه‌های ـــــــ و ــــــــ استفاده نمایید.

پارکینگ ـــــ در مجاورت خیابان منتهی به مجموعه‌ی ما، مکان مناسبی است تا خودروی خود را در آنجا پارک نمایید.

شما عزیزان می‌توانید از اپلیکیشن‌های راه‌یابی مانند ویز و گوگل مپ در خصوص یافتن بهترین مسیرها استفاده نمایید.

مسیرهای دسترسی به شرکت ما با وسایل حمل و نقل عمومی

شما عزیزان می‌توانید علاوه بر مراجعه به شرکت ما با خودروهای شخصی، از خودروهای عمومی نیز در این خصوص استفاده نمایید. کلیه مسیرهای منتهی به این مجموعه شامل موارد زیر است:

خطوط مترو: از ایستگاه ــــــ خطوط ــــ و ـــــ 

خطوط تاکسی: از میدان ـــــــــ با تاکسی‌های خطی ــــــــ می‌توانید به ابتدای خیابان اصلی شرکت ما برسید.

خطوط بی‌آر‌تی: با سوارشدن به اتوبوس‌های بی‌آر‌تی خط ــــــــ و استفاده از خطوط انحرافی ـــــــــ می‌توانید به نزدیک خیابان ـــــــــ رسیده و باقی‌مانده مسیر را پیاده‌روی نمایید.