تا تمام مردم کشور واکسینه نشوند اجازه خروج یک ویال واکسن اسپوتنیک از کشور را نخواهیم داد

نویسنده:
اکتوور
تاریخ انتشار:
13 شهریور 1400
Sputnik

روابط عمومی گروه اکتوور با انتشار بیانیه ای شایعات شکل گرفته مبنی بر صادرات واکسن اسپوتنیک به روسیه، را به شدت تکذیب کرد. در همین راستا اعلام می دارد، اکتوورکو تولید صنعتی واکسن اسپوتنیک لایت را آغاز نموده و کلیه ی تاییدیه های لازم را از موسسه ی گامالیای روسیه دریافت کرده است و منتظر تایید سازمان غذا و داروی کشور می باشد. همچنین اکتوورکو در راستای تولید واکسن سایر شرکت های ایرانی و ایجاد ظرفیت برای این شرکت ها آمادگی لازم جهت خالی کردن خطوط تولید داروی خود را برای کمک به تولید واکسن اعلام می‌دارد و وظیفه ملی خود می داند که سرمایه و دانش خود را برای واکسیناسیون مردم کشور به کار گیرد و تا اتمام واکسیناسیون تمام مردم کشور اجازه خروج حتی یک ویال از واکسن اسپوتنیک از مجموعه ی اکتوور به خارج از کشور را نخواهد داد. همچنین با توجه به تکذیب مکرر این شایعات توسط تمامی مراجع ذیربط ایران و روسیه، واحد حقوقی این شرکت حق پیگرد قانونی از این اشخاص را برای خود محفوظ می دارد.

روابط عمومی گروه اکتوور با انتشار بیانیه ای شایعات شکل گرفته مبنی بر صادرات واکسن اسپوتنیک به روسیه، را به شدت تکذیب کرد.

در همین راستا اعلام می دارد، اکتوورکو تولید صنعتی واکسن اسپوتنیک لایت را آغاز نموده و کلیه ی تاییدیه های لازم را از موسسه ی گامالیای روسیه دریافت کرده است و منتظر تایید سازمان غذا و داروی کشور می باشد.

همچنین اکتوورکو در راستای تولید واکسن سایر شرکت های ایرانی و ایجاد ظرفیت برای این شرکت ها آمادگی لازم جهت خالی کردن خطوط تولید داروی خود را برای کمک به تولید واکسن اعلام می‌دارد و وظیفه ملی خود می داند که سرمایه و دانش خود را برای واکسیناسیون مردم کشور به کار گیرد و تا اتمام واکسیناسیون تمام مردم کشور اجازه خروج حتی یک ویال از واکسن اسپوتنیک از مجموعه ی اکتوور به خارج از کشور را نخواهد داد.

همچنین با توجه به تکذیب مکرر این شایعات توسط تمامی مراجع ذیربط ایران و روسیه، واحد حقوقی این شرکت حق پیگرد قانونی از این اشخاص را برای خود محفوظ می دارد.

مطالب مرتبط

Sputnik

تا تمام مردم کشور واکسینه نشوند اجازه خروج یک ویال واکسن اسپوتنیک از کشور را نخواهیم داد

9nomQhsNLb9TLAoqvMnn4jHluqTGvEDIgxxRspcI

با تمام قوا، مراحل تولید انبوه واکسن ادامه دارد