با تمام قوا، مراحل تولید انبوه واکسن ادامه دارد

نویسنده:
اکتوور
تاریخ انتشار:
04 اردیبهشت 1400
9nomQhsNLb9TLAoqvMnn4jHluqTGvEDIgxxRspcI

بسم الله الرحمن الرحیم با تاییدات خداوند متعال و تلاش جوانان نخبه ی کشور عزیزمان، فرآیند تولید واکسن اسپوتنیک در خطوط تولیدی اکتوور با موفقیت به پایان رسید. کلیه ی تجهیزات و ماشین آلات تولید این محصول در خطوط تولیدی بخش بایوتک اکتوور موجود بوده و همچنین توسط طرف روس مورد ارزیابی واقع شده و مورد تایید قرار گرفته است. بر همین اساس کلیه ی آزمایشات کنترلی و کیفی منجر به اصالت و اثر بخشی محصول در آزمایشگاه های این مجموعه با موفقیت کامل به پایان رسیده است. مستند به پروتکل های بین المللی و قراردادهای منعقده میان صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه(RDIF) با کلیه ی طرف های قراردادی تولیدی در سراسر جهان، می بایست بچ های نخست برای تایید نهایی به موسسه ی گامالیا روسیه ارسال گردد تا مجوز آزادسازی محصول توسط ایشان صادر شود. گروه دارویی اکتوور ضمن تکذیب کلیه ی شایعات و فضاسازی های صورت گرفته، به استحضار مردم شریف ایران می رساند، متاسفانه در جلسه ای که توسط دولت محترم فعلی با رئیس جمهور محترم منتخب، ترتیب داده شد از نمایندگان شرکت داروسازی اکتوورکو دعوت به عمل نیامد، لکن این اقدامات و رقابت های منفی و مغرضانه و نیز ممانعت از تامین منابع مالی مورد نیاز، اکتوور را در مسیر تامین واکسن مردم عزیز متزلزل نکرده و این مجموعه با امید به خداوند متعال و تکیه بر دانش بومی خویش، با قدرت، مسیر تکامل و خدمت رسانی را ادامه می دهد . بر مبنای جدول زمان بندی، این مجموعه پس از اخذ تایید فوق الذکر ماهانه 900 هزار دز واکسن اسپوتنیک وی و یا 3.5 میلیون دز، واکسن اسپوتنیک لایت را در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد داد تا بر اساس پروتکل توزیع در اختیار همگان قرار گیرد .

بسم الله الرحمن الرحیم

با تاییدات خداوند متعال و تلاش جوانان نخبه ی کشور عزیزمان، فرآیند تولید واکسن اسپوتنیک در خطوط تولیدی اکتوور با موفقیت به پایان رسید. کلیه ی تجهیزات و ماشین آلات تولید این محصول در خطوط تولیدی بخش بایوتک اکتوور موجود بوده و همچنین توسط طرف روس مورد ارزیابی واقع شده و مورد تایید قرار گرفته است. بر همین اساس کلیه ی آزمایشات کنترلی و کیفی منجر به اصالت و اثر بخشی محصول در آزمایشگاه های این مجموعه با موفقیت کامل به پایان رسیده است. مستند به پروتکل های بین المللی و قراردادهای منعقده میان صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه(RDIF) با کلیه ی طرف های قراردادی تولیدی در سراسر جهان، می بایست بچ های نخست برای تایید نهایی به موسسه ی گامالیا روسیه ارسال گردد تا مجوز آزادسازی محصول توسط ایشان صادر شود.

گروه دارویی اکتوور ضمن تکذیب کلیه ی شایعات و فضاسازی های صورت گرفته، به استحضار مردم شریف ایران می رساند، متاسفانه در جلسه ای که توسط دولت محترم فعلی با رئیس جمهور محترم منتخب، ترتیب داده شد از نمایندگان شرکت داروسازی اکتوورکو دعوت به عمل نیامد، لکن این اقدامات و رقابت های منفی و مغرضانه و نیز ممانعت از تامین منابع مالی مورد نیاز، اکتوور را در مسیر تامین واکسن مردم عزیز متزلزل نکرده و این مجموعه با امید به خداوند متعال و تکیه بر دانش بومی خویش، با قدرت، مسیر تکامل و خدمت رسانی را ادامه می دهد .

بر مبنای جدول زمان بندی، این مجموعه پس از اخذ تایید فوق الذکر ماهانه 900 هزار دز واکسن اسپوتنیک وی و یا 3.5 میلیون دز، واکسن اسپوتنیک لایت را در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد داد تا بر اساس پروتکل توزیع در اختیار همگان قرار گیرد .

مطالب مرتبط

Sputnik

تا تمام مردم کشور واکسینه نشوند اجازه خروج یک ویال واکسن اسپوتنیک از کشور را نخواهیم داد

9nomQhsNLb9TLAoqvMnn4jHluqTGvEDIgxxRspcI

با تمام قوا، مراحل تولید انبوه واکسن ادامه دارد